Àmbits
Àmbit Social

5.15 SIS. L4. Servei d'acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc de 16 a 18 anys

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels adolescents atesos pel servei
Font d'informació
Memòria Servei d'acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc de 16 a 18 anys
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2023 25
2022 23
2021 26
2020 26
2019 14
2018 17
58