Àmbits
Àmbit Social

5.14 SIS. L3. Servei d'intervenció familiar amb infants i adolescents en situació de risc de 0 a 17 anys (SIF)

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels infants i adolescents atesos pel servei
Font d'informació
Memòria Servei d'intervenció familiar amb infants i adolescents en situació de risc de 0 a 17 anys (SIF)
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2023 11
2022 17
2021 44
2020 46
2019 53
2018 46
2017 18
58