Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.14 Evolució Renda bàsica d'emancipació

Definició
Persones que tenen reconeguda i vigent la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) durant el període considerat. Pot tractar-se, doncs, tant d’expedients reconeguts dins el mateix període, com d’expedients reconeguts anteriorment, però que encara són vigents perquè les persones beneficiàries no han fet ni els 30 anys o no han passat quatre anys des del moment del reconeixement.
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre perceptors
2017
2016 1
2015 10
2014 19
2013 43
2012 66
2011 121
2010 128
2009 110
2008 84
58