Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.13 Prestacions econòmiques d'urgència especial

Definició
Ajuts concedits per a pagar el lloguer o la hipoteca a les persones amb perill de pèrdua d'habitatge per deute hipotecari, deute lloguer/Lloguer de continuïtat o desnonats.
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre perceptors
2021 6
2020 3
2019 2
2018 3
2017 6
2016 13
2015 13
2014 6
2013 3
58