Àmbits
Àmbit Salut

6.18 Cribatge d'obesitat entre els 6 i 14 anys

Definició
Percentatge de persones assignadesde 6 a 14 anys amb registre de sobrepès i/o obesitat, així com consell educatiu / total de persones assignades de 6 a 14 anys.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el desembre de cada any. EAP Banyoles.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Casos resolts Casos diagnosticats Percentatge resolts
2013 2101 3096 67,86
2012 1871 3038 61,59
2011 1839 2755 66,75
2010 1830 2754 66,45
2009 1745 2672 65,31
2008 1631 2570 63,46
58