Àmbits
Àmbit Salut

6.17 Cribatge d'hàbits tòxics en adolescents

Definició
Percentatge de persones assignades d'11 a 14 anys amb almenys 1 registre de consum de tabac, alcohol i altres drogues, així com consell educatiu / total de persones assignades d'11 a 14 anys.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el desembre de cada any. EAP Banyoles.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Casos resolts Casos diagnosticats Percentatge resolts
2013 216 301 71,76
2012 213 304 70,07
2011 220 317 69,4
2010 249 325 76,62
2009 165 267 61,8
2008 172 269 63,94
58