Àmbits
Àmbit Salut

6.16 Cribatge de tabaquisme passiu en nens menors de 3 anys

Definició
Percentatge de persones assignades < 2 anys en què s'hagi realitzat cribatge de l'hàbit tabàquic i consell antitabac als pares / total de persones assignades < de 2 anys.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el desembre de cada any. EAP Banyoles.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Casos resolts Casos diagnosticats Percentatge resolts
2013 969 1025 94,54
2012 1043 1111 93,88
2011 1037 1096 94,62
2010 1062 1116 95,16
2009 990 1056 93,75
2008 936 1020 91,76
58