Àmbits
Àmbit Salut

6.15 Tabac. Cessacions els darrers 12 mesos

Definició
Percentatge de persones assignades >= 15 anys, amb dependència per consum de tabac a l'inici del periode d'avaluació que han deixat de fumar al final del periode / total de persones >= 15 anys assignades fumadores
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el desembre de cada any. Cessacions els darrers 12 mesos. EAP Banyoles.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Casos resolts Casos diagnosticats Percentatge resolts
2013 242 3214 7,53
2012 166 3079 5,39
2011 173 2659 6,51
2010 182 2271 8,01
2009 204 2724 7,49
2008 121 1709 7,08
2007 132 876 2,83
58