Àmbits
Àmbit Salut

6.10 Malalties de declaració obligatòria numèrica

Definició
Malaltia de declaració obligatòria (MDO): Malaltia transmissible que el metge està obligat a comunicar en ser d'especial importància per a la comunitat.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Web
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=815&t=2004
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Enteritis i diarrees Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital per clamídia Oftàlmia neonatal Altres malalties de transmissió sexual Cordiloma Herpes genital Tricomonas
2015 1802 27 726 0 230 1 0 0 17 7 3
2014 1534 53 567 0 280 0 0 0 18 6 1
2013 855 109 407 0 292
2012 1025 11 413 0 100
2011 855 23 268 0 231 0 0 142 13 5 4
2010 748 41 78 0 112 0 0 141 11 5 4
2009 655 32 678 0 32 2 0 135 0 8 1
2008 1232 13 793 0 116 0 0 11 1 4 0
2007 2009 15 453 0 121 0 0 16 0 0 0
2006 2198 28 437 0 159 0 0 12
2005 2625 16 1465 0 155 0 0 11
2004 2466 19 560 0 252 0 0 25
2003 1650 5 766 0 248 0 0 11
2002 1717 1 1624 1 49 0 2 14
2001 1167 11 873 0 55 0 0 5
2000 809 8 1018 0 353 2 0 10
1999 1319 0 1294 0 164 3 0 16
58