Àmbits
Àmbit Salut

6.07 Interrupcions voluntàries de l'embaràs segons grup d'edat

Definició
Interrupció d'un embaràs abans que el fetus sigui capaç de sobreviure independentment.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Web
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=824&t=2004
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any < 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 > 44 Total
2020 0 8 14 9 14 8 6 0 59
2019 0 9 17 17 11 10 5 2 71
2018 0 5 12 14 13 10 6 0 60
2017 0 8 10 10 14 13 5 0 60
2016 0 9 16 14 13 8 2 0 62
2015 0 10 12 13 14 17 7 0 73
2014 0 4 12 12 19 20 3 0 70
2013 0 7 20 14 12 12 5 0 70
2012 0 11 15 13 17 9 5 0 70
2011 0 14 16 20 17 6 3 1 77
2010 0 12 18 16 13 10 3 0 72
58