Àmbits
Àmbit Salut

6.11 Evolució esperança de vida en néixer

Definició
L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat no varien en el futur. L'esperança de vida als 65 anys és una estimació de la mitjana d'anys de què gaudirà la població d'aquesta edat si es mantenen constants les condicions de mortalitat de l'any o període especificat.
Font d'informació
Departament de Salut. Direcció General de Salut Pública.
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
S'expressa en anys.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Homes Dones Total
2013 83 85,7 83,5
2012 80 84,6 82,5
2011 79 84,2 81,9
2010 79 85,9 82
2009 78 84,4 82,7
2008 77 84 83,5
2007 79 84,7 81
2006 79 85,6 81,6
2005 78 82,7 82
2004 77 83 82
2003 77,6 83,4 79,7
2002 77,2 82,9 80,9
2001 79,4 82,8 90,3
2000 75,5 83,4 79,8
58