Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.03 Evolució fundacions registrades per tipus d'activitat

Definició
Fundació: Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.
Font d'informació
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
La Direcció General de Dret i d'Entitas Jurídiques també té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Assistencials Culturals Docents Científiques Total
2021 4 0 0 1 5
2020 6 5 0 0 11
2019 4 0 0 1 5
2018 4 0 0 1 5
2017 4 0 0 1 5
2016 4 0 1 1 6
2015 5 6 0 0 11
2014 4 6 1 1 12
2013 5 6 0 0 11
2012 4 6 0 0 10
2011 4 6 0 0 10
2010 5 6 0 0 11
2009 5 6 0 0 11
2008 4 6 0 0 10
2007 4 5 0 0 9
2006 3 4 0 0 7
2005 2 4 0 0 6
2004 2 4 0 0 6
2003 2 4 0 0 6
2002 2 4 0 0 6
58