Àmbits
Àmbit Social

5.17 Evolució nombre d'infants i adolescents atesos per l'EAIA (Equip d'atenció a la infància i adolescència)

Definició
Indicador que descriu l'evolució dels infants i adolescents atesos per l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (infància en risc).
Font d'informació
Memòries EAIA
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Total casos Pla de l'Estany
Any Total casos nova obertura Total casos tancats Total casos treballats
2021 15 3 97
2020 14 8 92
2019 17 17 93
2018 18 7 79
2017 7 2 71
2016 7 2 57
2015 5 8 21
2014 7 2 18
2013 6 10 25
2012 6 1 24
Total casos EAIA supracomarcal
Any Total casos nova obertura Total casos tancats Total casos treballats
2021 71 12 319
2020 52 22 286
2019 48 53 287
2018 48 27 266
2017 55 19 245
2016 37 14 224
2015 41 29 112
2014 34 31 109
2013 21 32 105
2012 33 15 101
58