Àmbits
Àmbit Social

5.13 SIS. L2. Evolució nombre d'infants atesos pels Serveis d'atenció diürna als barris de Banyoles

Definició
Els serveis d'atenció diürna són uns serveis diürns preventius, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Font d'informació
Memòries Serveis atenció diürna
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Canaleta (La Rajoleria) La Farga Tangram Total
Any Nens Nenes Total Nens Nenes Total Nens Nenes Total Total Nens Total Nenes Total
2023 15 31 46 14 17 32 15 15 30 44 63 108
2022 25 27 52 11 19 29 14 23 37 50 69 118
2021 19 33 52 13 19 32 10 23 33 42 75 117
2020 18 33 51 10 28 38 10 17 27 38 78 116
2019 22 31 53 25 26 51 12 18 30 59 75 134
2018 48 60 98 23 41 64 17 18 35 88 109 197
2017 52 38 90 21 32 53 15 18 33 88 88 176
2016 47 50 97 24 34 58 16 19 35 87 103 190
2015 50 49 99 22 33 55 17 15 32 89 97 186
2014 48 42 90 17 54 71 14 13 27 79 109 188
58