Àmbits
Àmbit Social

5.19 Evolució nombre de persones ateses pel servei Agents d'acollida

Definició
És un servei que dóna informació de caràcter bàsic a les persones nouvingudes amb la finalitat de promoure’n l’autonomia i la promoció personal, la integració social, així com la cohesió social del conjunt de la societat.
Font d'informació
Memòries SMI
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Nombre
2023 1860
2022 2036
2021 1372
2020 927
2019 1225
2018 1200
2017 1159
2016 1135
2015 1137
2014 1152
2013 1951
2012 1152
2011 681
2010 1022
2009 884
2008 709
58