Àmbits
Àmbit Social

5.26 Evolució nivell de cobertura del SAD al Pla de l'Estany

Definició
El Servei d'Atenció Domiciliària constitueix un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària o en el seu entorn, dirigides a proporcionar atencions personals de caràcter puntual o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
Font d'informació
Memòries i programa GES
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(Població atesa * 100)/Població > 65 anys

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2022 3,26 3,15
2021 3,51 3,49
2020 3,26 3,03
2019 3,04 2,62
2018 3,28 2,7
2017 3,47 2,84
2016 3,28 2,62
2015 3 1,83
2014 2,81 1,92
2013 2,79 2,04
2012 2,55
2011 2,26
2010 1,96
2009 2,03
2008 1,81
2007 1,15
2006 0,88
2005 0,55
58