Àmbits
Àmbit Social

5.24 Evolució nivell de cobertura del SAD

Definició
El Servei d'Atenció Domiciliària constitueix un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària o en el seu entorn, dirigides a proporcionar atencions personals de caràcter puntual o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
Font d'informació
Memòries i programa GESS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(Població atesa * 100)/Població > 65 anys

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2023 2,12
2022 3,26 3,15
2021 3,51 3,49
2020 3,26 3,03
2019 3,04 2,62
2018 3,28 2,7
2017 3,47 2,84
2016 3,28 2,62
2015 3 1,83
2014 2,81 1,92
2013 2,79 2,04
2012 2,55
2011 2,26
2010 1,96
2009 2,03
2008 1,81
2007 1,15
2006 0,88
2005 0,55
58