Àmbits
Àmbit Social

5.08 Nombre de persones ateses pel servei d'atenció a les persones transeünts

Definició
Indicador que descriu l'evolució de persones ateses pel Servei d'atenció a persones transeünts.
Font d'informació
Memòries ABS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany
2019 2
2018 5
2017 1
2016 3
2015 8
2014 14
2013 13
2012 12
2011 10
2010
2009
2008
58